Miałeś udar? Możesz skorzystać z kompleksowej opieki

Miałeś udar mózgu? Skorzystaj z kompleksowej opieki

Osoby niesamodzielne, które mieszkają w Łodzi i w przeciągu ostatnich 36 miesięcy przebyły udar mózgu, mogą skorzystać z kompleksowego wsparcia interdyscyplinarnego zespołu opieki w miejscu zamieszkania pacjenta.

W ramach opieki taka osoba przez 18 miesięcy będzie miała zapewnioną m.in. opiekę pielęgniarską, rehabilitacyjną, dostęp do lekarzy specjalistów: neurologa, geriatry, rehabilitacji medycznej, dostęp do logopedy, dietetyka, psychologa, materiały i środki pielęgnacyjne, sprzęt, dwa turnusy rehabilitacyjne.

Świadczenia są udzielane przez Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny przy ul. Wigury 19, w ramach projektu unijnego „UDARemniamy wykluczenie miszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Więcej o projekcie, m.in. kryteriach udziału w nim, czytaj na stronie NFZ Oddział Łódzki.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: