Leki musi zapewnić szpital

Szpital ma obowiązek zapewnić hospitalizowanym pacjentom wszystkie niezbędne leki, w tym także te przyjmowane na choroby przewlekłe. Nie może również pobierać dodatkowych opłat za korzystanie z wyposażenia placówki.

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 28 września 2018 r. (sygn. akt II OSK 1342/18), takie działania szpitala stanowią naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Orzeczenie zapadło w sprawie jednego ze szpitali na Pomorzu, w którym  od pacjentów pobierano dodatkowe opłaty za korzystanie z szafy, telewizora oraz czajnika. Szpital ten zobowiązywał również pacjentów do zabierania ze sobą leków przyjmowanych na stałe w oryginalnych opakowaniach na cały okres pobytu w placówce.

Takim praktykom sprzeciwił się Rzecznik Praw Pacjenta, a sąd uznał je za ograniczające prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Orzeczenie jest prawomocne.

Źródło:  Rzecznik Praw Pacjenta

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: