Jak będą pracować szpitale 12 listopada?

Jak będą pracować szpitale i przychodnie 12 listopada?

24 października Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje, że 12 listopada (poniedziałek) będzie w tym roku dniem wolnym od pracy z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednocześnie ustawa zakłada, że szpitale publiczne oraz przychodnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) oraz rehabilitacyjne, które mają zaplanowane na ten dzień świadczenia, będą pracować jak w dzień roboczy. Zamknięte natomiast będą gabinety lekarza POZ. Pacjenci w razie potrzeby będą mogli korzystać z pomocy w placówkach nocnej i świątecznej opieki. Dyżurować mają też wybrane apteki.

W miniony piątek ustawą zajął się Senat. Senator Jan Rulewski (PO) zgłosił poprawkę, aby 12 listopada był także dniem wolnym dla pracowników ochrony zdrowia, a placówki medyczne pracowały jak w dzień świąteczny. Senat poprawkę odrzucił, przyjął natomiast tę dotyczącą zakazu handlu w ten dzień. Ustawa wróciła do Sejmu, który zajmie się nią w najbliższym tygodniu.

Tymczasem Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej opublikowało komunikat dotyczący udzielania świadczeń w dniu 12 listopada. Treść komunikatu poniżej:

Informacja dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która została przekazana do prac Senatu RP wymaga, by w dniu 12 listopada 2018 r.:

  1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (a więc wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji) udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, były udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy.
  2. W celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada 2018 r. pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np.: rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego, czy kadrowego, jeżeli nie jest on konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu – decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca), przy zapewnieniu wynagrodzenia – jak za dzień ustawowo wolny od pracy – zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy.
  3. Powyższe oznacza, że ustawa nie wymaga pracy podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia np.: Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub stacji sanitarno-epidemiologicznych. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  
  4. Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy, również pracują w dniu 12 listopada 2018 r.– jak w każdym innym dniu wolnym od pracy.

Podsumowując:

Jeśli nic się nie zmieni i ustawa zostanie uchwalona w obecnym kształcie, każdy pacjent, który na 12 listopada ma umówiony termin wizyty w poradni, zabiegu rehabilitacyjnego lub przyjęcia do szpitala, poradę i zabieg otrzyma oraz zostanie przyjęty do szpitala. W przypadku nagłego zachorowania powinien skorzystać z nocnej i świąteczniej opieki, izby przyjęć szpitala, SOR lub pogotowia ratunkowego.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: